اردوی یکروزه خانوادگی آزادگان شهرستان اهر در مشگین شهر

اردوی خانوادگی آزادگان شهرستان اهر روز یکشنبه ۱۹خردادماه در مشگین شهر برگزار شد. شرکت کنندگان در این اردوی یکروزه، ضمن بهره مندی از طبیعت

Read more